Bilgi Nedir?

“Bilgi ihtişamdır sahibini muhteşem kılar”

Hattat Yılmaz Turan, Celî sülüs levha

H:1444/M:2023 Koleksiyon Sami Oral, Sufiyane Ankara